Geldigheid en register

Wanneer aan uw vereniging van eigenaars  het VVE OK certificaat is toegekend, dan is dit geldig voor 1 jaar. Dit wordt gerekend vanaf de dag dat het certificaat door de Stichting VVErtimago is afgegeven. Na 10 maanden nemen wij contact op met het bestuur of administrateur / beheerder van de vereniging van eigenaars om te vernemen of verlenging gewenst is.

Bij verlenging wordt er opnieuw getoetst of er nog steeds wordt voldaan aan de gestelde eisen.

De kosten voor de jaarlijkse verlenging van het certificaat bedragen € 195,- excl.btw per vve.

Stichting VVErtimago houdt een register bij waarin alle afgegeven certificatenen  worden geregistreerd. Het register is niet openbaar. Wel kan via onze website worden opgevraagd of een bepaalde vereniging van eigenaars over het VVE OK certificaat beschikt.